Endringer i seilingsbestemmelser 2023

1/2023: Endringene omhandler bruk av telefon/skjerm samt bruk av video i startprosedyre.
Endringene er slått opp på seilbua. Link.

2/2023: Gjelder kun Yngling. Endringene omhandler bruk av autostart for løpsangivelse.
Endringene er slått opp på seilbua. Link.

Færder Seilforening (org 993524042)
Fynveien, Odden
3148 Hvasser
E-post: post@farderseil.no
Telefon seilbua 45 46 73 39