Megin prosjektet


Et lærings- og samarbeidsprosjekt mellom Færder Seilforening (FS) og Grunnskolene i Tjøme Kommune, etter initiativ fra FS.
Et tilbud om praktisk opplæring i SJØVETT i videste forstand.
 Et tilbud til alle barne- og ungdomskole-elever i Tjøme Kommune.
Prosjektet ble dannet over en visjon i FS vinteren 2008 med disse stikkordene: 
Sjømannskap. 
Være i båt sammen. Samarbeide. . Vise hensyn
Lære å ro.
Lære å seile.
Navigere. Lese sjøkart. Lese vind, strøm, vær og seil.
Sikkerhet. Bruke redningsvest. Planlegge. Rutiner
Rigging. Tauverk
Inspeksjonsrutiner.
Vedlikehold. 
Forberedelser til Båtfører-prøven.
Øvrige tema som er aktuelle er kystkultur, livet i fjæra, matauke, kystlivet, historie, sjøveiene, båttypene, trebåtene, særpreg ved Tjøme.Denne listen er spekket med vinklinger som passer skolenes mange muligheter for integrering i undervisningen.

Den stimulerer til samarbeid og teambuilding, den er identitetsforsterkende. Den gir kunnskap som kreves til Båtførerprøven og den er basert på praktisk læring og opplevelse med alle sanser.

MEGIN-jollene og FS:

Jollene er i glassfiber med aptering i lærketre, er 465cm lange og 162cm brede, har 300 liter flytetanker og 100 kg ballast i bly. Seilene er sydd i dacron.

Trygge, synkefrie og robuste seiljoller med 4 årer og spriseil, vel utprøvet på Nøtterøy, i Asker og Bærum, samt i Sverige og Danmark. Ca 500 stk. er produsert. 2 joller ble skaffet fra designeren og produsenten Peer Bruun APS i Espergærde i Danmark høsten 2008, og tatt i bruk våren 2009.

Vår egen Færdersnekke har samme riggløsning og er således velkjent.

Anskaffelsen av jollene ble finansiert gjennom et betydelig bidrag fra Sparebankstiftelsen DnB NOR, et større bidrag fra Eckbos legater, midler fra Norges Seilforbund samt tippemidler.

Jollene eies av FS, og stilles kostnadsfritt til skolenes disposisjon.

Vedlikehold og vinterlagring er FS sitt ansvar, men involverer elever og lærere i de praktiske oppgavene 

FS har skaffet vinterlagringstelt, satt opp på Tjøme Ungdomsskole.

Det er dannet en arbeidgruppe i FS rundt de praktiske oppgavene bestående av Paal Tandberg og Are Børsum Jacobsen ( foreldre-representanter)
Arnt Erik Holter(styremedlem FS) og Knut Gerhard Krabbe(styremedlem FS og prosjektansvarlig)
Det finnes god utfyllende informasjon om jollene på www.megin.dk.
 

SKOLENES oppgaver og erfaringer :


Skolene laget læreplan og avsatte lærer-ressurser, primært for undervisning i 4, 6 og 8 klasse.
 Høsten 2010 er de inne i sitt 4de semester med prosjektet.

Elevene synes det er en flott måte å være sammen og lære på. De har også fått prøve seg på de praktiske vedlikeholdsoppgavene og har gjort en god jobb med pusse- og lakkarbeidene.

Samtidig priser lærerne både initiativet og det pedagogiske potensialet de opplever i tilbudet.

Det totale inntrykk etter alle tilbakemeldinger, er at MEGIN- prosjektet så
langt har vært svært vellykket.


Knut Gerhard Krabbe

prosjektansvarlig

Færder Seilforening (org 993524042)
Fynveien, Odden
3148 Hvasser
E-post: post@farderseil.no
Telefon seilbua 45 46 73 39