Nå kan du bruke FærderSF.no for å komme hit!

Megin Dåp

Bilder fra dåp og sjøsetting av foreningens 2 første meginjoller, Anna og Lovise.

Færder Seilforening (org 993524042)
Postboks 112
3165 Tjøme
Besøksadresse
Fynveien
3148 Hvasser
E-post: post@farderseil.no
Telefon seilbua 45 46 73 39