Røssesundseilasen 2021

Foto Jack Andreassen. Bjørn Hansen, Camilla Berntzen og Constance Løken Dahl

Den gangen Færdersnekker og Killing tok igjen Ynlingene med 5 minutter og klassene holdt følge gjennom hele Røssesundet.

Røssesund 2021_1

Færder Seilforening (org 993524042)
Fynveien, Odden
3148 Hvasser
E-post: post@farderseil.no
Telefon seilbua 45 46 73 39