nye seilings

pamelding

forbrodring rossesundSommerregatta og «Hvasser og Brøtsø rundt»
19.07.21Tekst Eli Ulriksen. Foto Lise Horntvedt

Lørdag 17. juli sto to kortbaneseilaser på terminlisten. Imidlertid var det så mye «båt» i Sandøsundsund, at det faktisk ikke ble ansett som forsvarlig med regatta frem og tilbake helt inne i sundet. Isteden ble båtene sendt nordover og gjennomførte én regatta med noe lengre løp. Færdersnekker og Ynglinger stilte til start, og vinnerne ble henholdsvis Alexander Huser i FS 37 og Espen Torgersen i Y-416

ynglingstart 2020Sesongstart – viktig å huske på!
15.06.21. Tekst Trine Øyen. Foto Lise Horntvedt
21.06.21. Avsnitt om Covid tatt bort, da det ikke gjelder lenger. 

Da gleder vi oss til sesongstart i Sandøsund på lørdag. Her er en liten liste over punkter dere må være klar over før vi håper å se dere til start som deltager, vaktmannskap eller tilskuer:

vedtekterVedtekter

Støtteordning for restaurering av færdersnekkeskrog
18.12.20

Styret har nå utarbeidet et vedtak om en støtteordning for restaurering av færdersnekkeskrog. Vedtaket ligger i menyen under Lover/vedtekter. 

Du finner det også her Støtteordning

arsmote

Årsmøtet ble avholdt 30. oktober

23.november 2020

Årsmøtet ble i år, på grunn av Covid- 19 og behovet for større plass, avholdt på Lokalet på Hvasser. Oppmøtet var uvanlg godt og det var mange saker på sakslisten. For øvrig henvises det til referatet.

Årsmøtereferat

Årsmelding

Regnskap

Budsjett