Nytt æresmedlem!

Det var hyggelig å kunne utnevne Ingar til æresmedlem!
Styrets begrunnelse:

I dag skal vi hedre en person som har vært, og fortsetter å være en sentral person i Færder Seilforening.
De fleste kjenner vedkommende godt, den vinnende personligheten, det gode humør på bryggekanten etter en regatta, men samtidig har konkurranseinstinkt og klar målsetningen om å vinne når startskuddet har gått.
Vedkommende har seilt Færdersnekke i en årrekke. Vedkommende er et typiske ja menneske og som passer inn i gruppen «noen få som bidrar mye» i en forening som prøver å få «mange til å bidra noe».

Har sittet i FS styret i 10 år.

Han stiller opp for Færder Seilforening når det har vært behov og vi håper og tror at miljøet på FS bryggen vil fortsette å være en drivkraft for å engasjement seg i en forening vi alle er så glad i.

Han ble valgt inn i styret i 2008. Etter 10 år i styret, gikk han ut av styret og som tradisjonen tro, ble en del av valgkomiteen, men det slutter ikke her.

Han stiller opp på dugnader, han stiller som startmannskap, han er både bøye- og båtansvarlig, .... og hvem skulle tro at han tidvis sliter voldsomt med ryggen?

Dessverre har ryggen forårsaket at han ikke lenger er fast mannskap ombord i FS 19 men vi håper å se ham igjen med fokkeskjøte i hånden og det lure blikket på regattabanen når vær og rygg tillater det.

Når sesongen er i gang er han oftest å se på startbua og da vet alle som seiler at, autostart eller ikke, vi er i trygge hender!

Jeg vil at alle skal reise seg og hedre Ingar Gjertsen som nytt æresmedlem av Færder Seilforening!

 

Færder Seilforening (org 993524042)
Fynveien, Odden
3148 Hvasser
E-post: post@farderseil.no
Telefon seilbua 45 46 73 39