Salgsvilkår

For påmeldingsavgift til regatta gjelder følgende vilkår:

Opplysninger om oss: https://farderseil.no/index.php/om-oss/kontaktinformasjon

Betaling må være registrert innen påmeldingsfrist. For elektronisk påmelding kan kun Vipps benyttes.

Regatta blir forsøkt gjennomført ihht opplysninger gitt i det arrangementet man melder seg på.

Ingen refusjon om regatta avlyses pga forhold vi ikke rår over.
Ingen angrerett når påmelding er utført.
Feil opplysninger gitt under påmelding gir ikke grunnlag for refusjon.

Hvis det betales feil beløp refunderes overskytende uten opphold når tilstrekkelig informasjon er innhentet.

Regatta gjennomføres i henhold til  klasseregler, seilingsbestemmelsene og kappseilingsreglene.
Forøvrig forsøker vi å løse eventuell konflikter i minnelighet.
Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet  for mekling (telefon 23 400 600 / www.forbrukertilsynet.no) .


 

Færder Seilforening (org 993524042)
Fynveien, Odden
3148 Hvasser
E-post: post@farderseil.no
Telefon seilbua 45 46 73 39