Foto: Trond R Aas

Bøyer er på plass

Bøyegjengen ved Ingar Gjertsen, Trond R. Aas og Tore Marthinsen satt ut bøyer 12.06. En stor takk til gutta, Skjærgårdstjenesten (og værgudene...)!

Screenshot 20230614100918 370x585

Færder Seilforening (org 993524042)
Fynveien, Odden
3148 Hvasser
E-post: post@farderseil.no
Telefon seilbua 45 46 73 39