Minneord
Tom Christian Ambrosius Mortensen

Det var med stor sorg vi fikk beskjed om at vår kjære Tom kastet loss for siste gang.

Tom Christian var tidligere nestleder, og en ressursperson i Færder Seilforening. Han var en grunnpilar i arbeidet med å bygge opp landets største Ynglingflåte med base på Hvasser og Færder Seilforening. Tom Christian vil bli savnet på regattabanen og på bryggekanten, men hans arv vil leve videre.

Det var helt naturlig at Tom Christian ble utnevnt som nestleder i Færder Seilforening. Som ressursperson med søkelys på nytenkning og å drive frem nyvinning, samtidig med å respektere historien og stolte tradisjoner, gjorde ham til en åpenbar fremtidig leder av Færder Seilforening.

I en liten forening med kun 150 medlemmer, faller ofte mye på de få. Dugnadstimene er betydelig, og startmannskapslistene blir ofte bemannet av aktive seilere. Dette ønsket Tom å gjøre noe med. Ideen om et autostartsystem ble dermed født. Etter en vinter med utvikling, lanserte Tom et autostartsystem som pilot og året etter blir systemet brukt regelmessig. Autostartsystemet har bidratt til flere aktive seilere forblir i båtene, gjør jobben for startmannskapene enklere, og reduserer behov for bemanning. Færder Seliforening vil være evig takknemlig for det omfattende arbeidet Tom Christian la ned på vegen av oss alle.

Tom Christian ble dessverre tidlig preget av sykdommen og fikk derfor sin siste regattasesong på Hvasser i 2021. I Færder Seilforening sin historie vil Tom Christian nå innta sin hedersplass og vil bli dypt savnet!

Styret i Færder Seilforening

Færder Seilforening (org 993524042)
Postboks 112
3165 Tjøme
Besøksadresse
Fynveien, Odden
3148 Hvasser
E-post: post@farderseil.no
Telefon seilbua 45 46 73 39