seilkurs_optimist_2022.jpgSeilkurs Optimistjolle

Færder seilforening inviterer alle barn og unge i alderen 8-13 år til å delta på seilkurs i sommer.

Invitasjonen finner du her

Færder Seilforening (org 993524042)
Postboks 112
3165 Tjøme
Besøksadresse
Fynveien, Odden
3148 Hvasser
E-post: post@farderseil.no
Telefon seilbua 45 46 73 39