imm027.jpg

Færder Seilforening 125 år!

15.01.22. Tekst og foto Eli Ulrichsen. Oppdatert 23.03.22

Det er i år 125 år siden Færder Seilforening ble opprettet. Den formelle stiftelsesdatoen 1897 var 24. juni, og årets jubileum vil bli behørig markert med arrangement 24., 25. og 26. juni 2022.
Bildet er fra 100 års jubileet 1997.
JUBILEUMSPROGRAMMET finnes her

Færder Seilforening (org 993524042)
Fynveien, Odden
3148 Hvasser
E-post: post@farderseil.no
Telefon seilbua 45 46 73 39