125-års Jubileumsarrangementet 24.-26. juni 2022

Tekst: Solveig Torgersen Grinder Foto: Trine Øyen

Jubileet ble behørig feiret gjennom hele helgen 24.–26. juni. Med stor suksess for alt som skjedde på seilbua. Stor takk til alle som var med og bidro til et vellykket arrangement. 125-års jubileum 2022 - bilder

Fredag 24. juni, ble arrangementet åpnet av ordfører Jon Sanness Andersen. Videre deltok kulturdirektøren fra Færder kommune Laila Rognalsen og nasjonalparkforvalter Anne Sjømelingen. Alle med hilsener og gode ord og gaver! Hilsener kom det også fra vår nabo, båtforeningen, ved Terje Bjerga, og fra velforeningens Therese Offerdal som også representerte historieforeningen denne dagen. Elever og voksne fra Færder kulturskole viste det egenproduserte skuespillet «Færdersnekka», som vakte stor begeistring blant publikum og gjester.

Lørdag 25. juni åpnet arrangementet med flott sang fra shantykoret fra Tønsberg, før helgas konferansier Jan Willy Abrahamsen presenterte Færdersnekkene som deltok i jubileumsseilasen. Jubileumsseilasen var lagt opp slik at det var mulighet for publikum å melde seg på og være med og seile Færdersnekke. Dette var det rift om og etter seilasen var det mange blide personer som hadde hatt en fin opplevelse om bord. Om kvelden var det hyggelig samvær for medlemmene ved bua og videre til middag på den Blå Brygge. På middagen deltok varaordfører Richard Fossum. Da ble det både tale og gave til seilforeningen fra kommunen.

Søndag 26. juni kom alvoret tilbake og da var det jubileumsregatta som var tellende i sammendraget. Konkurranseinstinkt var på plass hos snekkeeiere med mannskap, og seilasen startet i godt vær, men avsluttet i øs pøs regn, og vindforholdene var heller ikke de beste.

Vinnere ble nr 1: FS 17 Laffen, nr2: FS 20 Honor III, nr 3: FS 19 Toff og nr 4: FS 2 Krabben. Alle deltakende båter fikk en jubileumspremie denne dagen.

Jubileumsarrangementet ble avsluttet med historisk foredrag om Færdersnekka av Tore Marthinsen og loddtrekning etter 3 dagers loddsalg. Foreningen hadde mottatt mange flotte premier til lotteriet, og takker for all støtte fra næringsliv og private givere.

Det var godt kiosksalg gjennom hele helgen. I tillegg ble det ble også solgt t-skjorter med jubileumslogo og det nyproduserte heftet om foreningens historie de siste 25 årene, dvs etter de første 100 årene. En stor takk til redaksjonskomiteen bestående av Tore Marthinsen, Arne Huser, Eli Ulriksen og Per Olaf Lia. Styret takker alle som bidro til jubileet, det være seg snekkeeiere, underholdere, sponsorer eller publikum!

125-års jubileum 2022 - bilder

Færder Seilforening (org 993524042)
Postboks 112
3165 Tjøme
Besøksadresse
Fynveien, Odden
3148 Hvasser
E-post: post@farderseil.no
Telefon seilbua 45 46 73 39