vedtekterVedtekter

Støtteordning for restaurering av færdersnekkeskrog
18.12.20

Styret har nå utarbeidet et vedtak om en støtteordning for restaurering av færdersnekkeskrog. Vedtaket ligger i menyen under Lover/vedtekter. 

Du finner det også her Støtteordning

Færder Seilforening (org 993524042)
Postboks 112
3165 Tjøme
Besøksadresse
Fynveien, Odden
3148 Hvasser
E-post: post@farderseil.no
Telefon seilbua 45 46 73 39