Holtekjærtroféet av 1997 (Evigvandrende)

Trofeet er satt opp av Kåre Otterstad til minne om foreningens beste rormann gjennom alle tider, Gert Morgenstierne.
Trofeet er en 170 mm skipsklokke i bronse, montert på en fot av mahogny.
Vandretrofeet skal gå så lenge det er plass til navn på navneplaten, og skal deretter tilfalle foreningen.
For å få flere regattaer i farvannet nordover Holtekjærkilen, ønskes løpet å gå nordover fra Sandøsund, og, dersom forholdene tillater det, ha vendemerke Herbergbåen utenfor Mågerøodden. 
Løpet fastsettes ellers av foreningen.

 

1997

FS 32

Juno

Arnt Oddvar Jansen

1998

FS 22

Thurill

Jytte K. Hansen

1999

FS 32

Juno

Arnt Oddvar Jansen

2000

FS 32

Juno

Nils Kristian Jansen

2001

FS 24

Ert

Egil Fredriksen

2002

FS19

Toff

Tore Marthinsen

2003

FS 25

Magga

Dag Schøning-Olsen

2004

FS 25

Magga

Dag Schøning-Olsen

2005

FS 20

Anne

Geir Gjertsen

2006

FS 17

Laffen

Espen Stokkeland

2007

FS 17

Laffen

Espen Stokkeland

2008

FS 2

Krabben

Gunnar Serck-Hanssen

2009

FS 2

Krabben

Gunnar Serck-Hanssen

2010

FS 2

Krabben

Gunnar Serck-Hanssen

2011

FS 2

Krabben

Gunnar Serck-Hanssen

2012

FS 20

Anne

Kåre Wahlqvist

2013

FS 17

Laffen

Erik B. Holter

2014

FS 43

Live

Trond Jensen

2015 FS 32 Juno Nils Kristian Jansen
2016 FS 42 Tellef Erik Holter
2017 FS 36 Bris Espen Torgersen
2018 FS31 Lis Erik B. Holter
2019 FS 2 Krabben Anikken Elle
2020 FS 2 Krabben Gunnar Serck-Hansen
2021 FS 20 Honor III Erik Holter
2022 FS 19 Toff Tore Marthinsen
Færder Seilforening (org 993524042)
Postboks 112
3165 Tjøme
Besøksadresse
Fynveien, Odden
3148 Hvasser
E-post: post@farderseil.no
Telefon seilbua 45 46 73 39