Nå kan du bruke FærderSF.no for å komme hit!
Jeg ønsker å bli medlem
Medlemskontigent 400,- ut kalenderåret. Send inn skjema og vi ordner resten. Ta kontakt hvis du har spørsmål.
Færder Seilforening (org 993524042)
Postboks 112
3165 Tjøme
Besøksadresse
Fynveien
3148 Hvasser
E-post: post@farderseil.no
Telefon seilbua 45 46 73 39