Røssesundseilasen 2021

Foto Jack Andreassen. Bjørn Hansen, Camilla Berntzen og Constance Løken Dahl

Den gangen Færdersnekker og Killing tok igjen Ynlingene med 5 minutter og klassene holdt følge gjennom hele Røssesundet.