110 års jubileum 2007

Bilder fra jubileumseilasen gjennom Røssesund
Foto Helge Aarø.